ESSI RUUSKANEN, Ebeneser, Helsinki

Toteutimme katutaiteilija Essi Ruuskasen, Lastentarhamuseon ja Helsingin kaupungin päiväkoti Ebeneserin kanssa Ebeneser-talon pihan muuriin lasten leikeistä ja luovuudesta inspiroituneen muraalin. Lähtökohtana maalauksen suunnittelulle toimivat lasten kertomukset parhaista leikkipaikoista ja leikeistä, luontoretkiltä löydetyt monimerkitykselliset aarteet, piirustukset sekä aikuisten havainnot lasten leikeistä. Lasten ajatusten ja tarinoiden pohjalta Essi suunnitteli muraalin, jota maalatessaan hän vielä kuunteli lasten toiveita […]