Helsinki Urban Artin muodostaa joukko visuaalisen alan, yhteisötaiteen ja kaupunkiaktivismin ammattilaisia. Yhdessä olemme enemmän, ja siksi otamme koko ajan joukkoomme myös uusia jäseniä, joita kiinnostaa kaupunkitaiteen tekeminen ja edistäminen.

 

Be a part of our association
Helsinki Urban Art is formed by a group of professionals in visual arts, community arts and urban activism. Together we are more, which is why we are constantly taking in new members who are interested in creating urban art and helping it move forward.

 

Mitä jäsenyys tarkoittaa?

Yhdistyksen jäsenet voivat vaikuttaa yhdistyksen toimintaan, pääsevät osaksi yhdistyksen verkostoa ja hyötyvät muista mahdollisista jäseneduista. Jäsenet saavat meiltä kuulumisia jäsenkirjeen muodossa, ja heidät kutsutaan yhdistyksen tapahtumiin.

Jäsenet voivat ehdottaa hankkeita toteutettavaksi hallitukselle, joka valitsee toteutettavat hankkeet. Päätökset yhdistyksen hankkeiden taiteilijoista tekee sitä varten muodostettava työryhmä ja viime kädessä yhdistyksen hallitus. Jäsenet eivät ole automaattisesti etusijalla taiteilijavalinnoissa, eikä taiteilijoiden ei tarvitse olla Helsinki Urban Art ry:n jäseniä.

Helsinki Urban Art ry:n kautta ei ensijaisesti edistetä jäsenten omia yksityisiä taidehankkeita. Jäsenyys ei siis tarkoita automaattisesti sitä, että jäsen pääsee toteuttamaan maalauksia vapaasti yhdistyksen kautta, vaan yhdistyksen toiminnan tukemista ja sen suunnitteluun osallistumista.

Helsinki Urban Art ry:n hankkeiden taideteoksissa ei hyväksytä seksististä, rasistista tai muulla tavalla loukkaavaa tai syrjivää sisältöä.

Liity jäseneksi
Liity jäseneksi

Miten jäseneksi liitytään?

Jäsenhakemuksia otetaan vastaan ympäri vuoden. Hallitus käsittelee uudet hakemukset kokouksissaan. Mikäli olet kiinnostunut liittymään jäseneksi, laita vapaamuotoinen hakemus osoitteeseen info@helsinkiurbanart.com. Jäsenyyden vuosimaksu on 25 € vuonna 2020.

Otamme varsinaisten jäsenien lisäksi myös kannatusjäseniä, jotka haluavat tukea toimintaamme. Kannatusjäsenet saavat meiltä kuulumisia jäsenkirjeen muodossa, ja heidät kutsutaan yhdistyksen tapahtumiin. Kannatusjäsenet voivat olla myös yhdistyksiä tai yrityksiä. Kannatusjäsenyyden vuosimaksu on 50 € vuonna 2020.